Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - TheBoxx058

Laatst bijgewerkt op 4-1-2024

Welkom bij TheBoxx058. Deze Algemene Voorwaarden regelen jouw gebruik van onze diensten en faciliteiten. Door gebruik te maken van TheBoxx058 stem je in met de volgende voorwaarden:

1. Lidmaatschap en Toegang:

 • Lidmaatschap bij TheBoxx058 geeft recht op toegang tot onze faciliteiten en diensten volgens het gekozen pakket.
 • Toegang tot TheBoxx058 is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Jouw lidmaatschap is maandelijks opzegbaar.

2. Betaling:

 • Lidmaatschapskosten worden elke eind van de maand geincasseerd. 
 • Bij niet-nakomende betaling behoudt TheBoxx058 zich het recht voor om de toegang te blokkeren.

3. Annulering en Terugbetaling:

 • Annuleren van het lidmaatschap kan per mail of whatsapp.
 • Restitutie wordt niet verleend bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap, tenzij anders overeengekomen.

4. Gedragsregels:

 • Alle leden dienen zich te houden aan de geldende gedragsregels en instructies van het personeel.
 • Wangedrag kan leiden tot tijdelijke schorsing of beëindiging van het lidmaatschap zonder restitutie.

5. Aansprakelijkheid:

 • TheBoxx058 is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of schade aan eigendommen tijdens het gebruik van onze faciliteiten.
 • Deelname aan activiteiten en trainingen geschiedt op eigen risico.

6. Privacy:

 • Door lid te worden, stem je in met ons privacybeleid. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.

7. Wijzigingen in Voorwaarden:

 • TheBoxx058 behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht na publicatie.

8. Geschillen:

 • Geschillen worden in eerste instantie beslecht door onderling overleg. Bij gebrek aan overeenstemming wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Door gebruik te maken van TheBoxx058 verklaar je deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met onze klantenservice.

Dank voor jouw lidmaatschap bij TheBoxx058. Fit worden, fit blijven!